KM - Tim 52 > wiki > explicit | Discussion

Eksplicitno znanjeDefinicija


Eksplicitno znanje je znanje koje se može kodificirati i prenijeti pomoću određenih medija.To se znanje može uskladištiti "izvan ljudskog mozga" i prenositi dokumentima, npr. procedura izrade budžeta, podaci o konkurenciji, nacrt proizvoda. Eksplicitno znanje artikulirano je formalnim jezikom. Eksplicitno znanje je znanje izraženo riječima i brojevima odn. to je formalizirano znanje. Vrlo je jednostavno za prenijeti drugima. Eksplicitno znanje je ono znanje koje korisnik može ponoviti.
Ovaj tip znanja možemo lako prenositi u obliku informacija među pojedincima.To je deklarativno znanje i znanje o djelovanju. Ono je primjerice pohranjeno u knjigama i može se jednostavno "dohvatiti" procesom obrazovanja, upotrebljavati i preuzeti te ugraditi u proizvode u oblicima kao što su tehničke specifikacije, nacrti ili standardizirani dizajn. Svaki priručnik je dobar primjer eksplicitnog znanja, napisani su na način koji omogućava jednostavno i brzo korištenje raspoloživog znanja.
U kontekstu organizacijskog znanja, eksplicitno znanje promatramo kao informaciju koju je s obzirom na današnje mogućnosti poslovanja najlakše skupljati i prenositi pomoću informacijskih tehnologija. Bazira se na odgovorima, za razliku od tacitnog znanja koje se bazira na pitanjima.


Na slici vidite tzv. SECI model koji su predložili Nonaka i Takeuchi.


Primjeri


Najčešći primjer eksplicitnog znanja su priručnici, dokumenti, procedure, crteži, grafovi i naputci. Isto tako mogu biti i audio-vizualni. Eksplicitno znanje je naučeno znanje. Bilo koji posao sadrži veliku količinu eksplicitnog znanja. Na primjer, rad na stroju, treba nam znanje o funkcijama stroja, komandama stroja, te podatci u poslovima koje stroj može izvesti.
Eksplicitno znanje koristimo za rad, dobivamo ga formalnim obrazovanjem, i najbitniji je dio rada na radnom mjestu. Prelazak eksplicitnog u tacitno znanje se događa kad sve informacije o pojedinom poslu prodiru u naše podsvjesno (instiktivno) znanje, te taj posao možemo obavljati bez poteškoća. Kod rada na stroju, nakon nekog vremena radnik na stroju ne treba razmišljati koja komanda je za koju funkciju, nego mu to instinktivno dolazi zbog navike na rad na tom stroju, time je eksplicitno znanje rada prešlo u tacitno (instiktivno) znanje.

Početna stranica

Osnovni pojmovi
  Attribute     Value  


Tags:
class : Tip_znanja ( 0.57971 )
class : article ( 0.57971 )

TOP moderators on this project

User
Count
Status
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
No Filter (1)
X Y (1)

Most active projects/organizations last week

Most visited projects/organizations last week