KM - Tim 52 > wiki > prijenos | Discussion

Prenošenje znanjaDefinicijaObrazovanje je ponekad individualan proces kod kojeg osoba sama stječe određena znanja i vještine, ali mnogo češće u obrazovanju pojedinca sudjeluju i druge osobe. Prve osobe koje nas obrazuju, odnosno osobe koje nam prenose znanje su naši roditelji i braća te tete u vrtiću. One nam služe kao model kojeg kao djeca imitiramo.Ponašanje tog svojevrsnog "uzora" ili "modela" potom se internalizira i promatrač ne samo da imitira takav uzor ili model, već se "iznutra" prilagođava i u analognim situacijama ponaša prema sličnom "obrascu" ili "sustavu", kao da je "usvojio" ili "igra" sličnu "ulogu". Osim socijalnih ponašanja, učenjem prema modelu na druge se prenose stavovi i vrijednosti.
Prenošenje znanja je način pretvorbe tacitnog znanja u eksplicitno. Storytelling je način obrade tog tacitnog znanja, ali postoji još tehnika za to. Najčešće korištene tehnike su:
  1. Ad hoc sastanak
  2. E-learning
  3. Učenje djelom

Ad hoc sastanak


Izraz ad hoc se najviše koristi u diplomaciji i pravu. U općenitom smislu "ad hoc" označava neko rješenje za neki specifični problem ili zadaću koji se ne generalizira, te koji se ne smije primjenjivati u druge svrhe.
Primjeri za ovaj pojam su razne organizacije, odbori, povjerenstva, vijeća, komisije i diskusije, koji su stvoreni na nacionalnoj ili internacionalnoj razini zbog točno određenih zadaća.
Ad hoc sastanci se provode kad u radu sudjeluja grupa neiskusnih radnika, a samo nekoliko stručnjaka. Ako se u radu pojavi neki veći problem, skuplja se ad hoc sastanak, gdje stručnjaci objašnjavaju početnicima što se točno dogodilo, i kako će to riješiti. Vrlo često se koriste storytelling metode.
Ad hoc sastanak se također saziva kod uvođenja noviteta u rad, na tom sastanku se objašnjavaju sve promjene.

E-learning


Elektroničko učenje (e-učenje ili engl. e-learning) danas sve češće susrećemo u praktičnoj primjeni. Osim osnovne upotrebe multimedije i interneta u sklopu svakodnevnog formalnog obrazovanja, danas se putem sustava e-učenja omogućava i organizacija konferencija, kao i tzv. E-learning akademije, online obrazovanja zaposlenika u nekim tvrtkama te različiti komercijalni tečajevi.
E-learning je sustav koji se koristi uglavnom na fakultetima. Sastoji se od baze podataka, te podrške za njeno korištenje i profesorima i studentima. E-learning omogućuje ne samo profesorima da prenesu tacitno znanje u neki formalizirani oblik, nego i studentima da kontaktiraju profesore u svrhu dodatnih objašnjenja. Koncept E-learning se zasniva na storytellingu, kao najboljem načinu prenošenja takve vrste znanja.Učenje djelom


Učenje djelom se bazira na radu. Tacitno znanje stvaramo korištenjem alata koji su nam na raspologanju, obavljenjem poslova, te direktnim udjelom u rješavanju problema. Najbolji i najbrži način usvajanja tacitnog znanja, često nam je potrebna podrška stručnjaka u početnim koracima.
Početna stranica

Osnovni pojmovi
  Attribute     Value  


Tags:
hijerarhija : sekundarna ( 0.57971 )
tag : Prenošenje znanja ( 0.57971 )
class : article ( 0.57971 )

TOP moderators on this project

User
Count
Status
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
X Y (1)
No Filter (1)
X Y (1)

Most active projects/organizations last week

Most visited projects/organizations last week